Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje w sposób szczegółowy jak firma Transol Jolanta Olkowska, z siedzibą w ul.Chrzanowskiego 8 B, 04-392 Warszawa, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 113-108-15-02 gromadzi, przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, które przekazywane są w trakcie korzystania ze strony internetowej "Craftroom.pl" (dalej "Serwisem")

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jolanta Olkowska prowadząca działalność gospodarczną pod firmą "Transol Jolanta Olkowska".

Gromadzenie i przetwarzanie danych

W trakcie korzystania z Serwisu w celu sfinalizowania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz odpowiedniego sklasyfikowania świadczonej usługi do celów podatkowych.(określenie miejsca świadczenia usług co pozwoli na odpowiednie zaklasyfikowanie transakcji do celów podatkowych VAT).

W trakcie korzystania z serwisu mogą Państwo założyć swoje własne "konto klienta". Utworzenie takiego konta wymaga podania adresu email, na który wysyłamy odpowiednio spreparowany link aktywujący Państwa konto. Oprócz tego mogą Państwo do ustawień swojego konta wprowadzić dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu jednak nie są to dane niezbędne do utworzenia i korzystania z "konta klienta".

W trakcie korzystania z Serwisu mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza związane bedzie z przekazaniem danych osobowym takich jak imię / nazwisko, numer telefonu (danie nie są niezbędne) oraz adresu email (dana osobowa niezbędna do otrzymania odpowiedzi w sprawie złożonych zapytań)..

Wśród informacji związanych z procesem zamawiania, rejestracji "konta klienta", procesem "kontaktu" znajdują się dane osobowe takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numery telefonu
 • Adres email
 • Numer IP

Dane te gromadzone są wyłącznie do celów przeprowadzenia transakcji (celów fiskalnych) i kontaktowych w związku ze składanymi przez Państwa zamówieniami i zapytaniami. Gwarantujemy, że nigdy nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych jak np.  profilowanie w celu doboru reklam, wynajem oraz sprzedaż danych osobowych stronom trzecim, aby mogły wykorzystać je do celów komercynjcyh lub marketingowych. Gwarantujemy również, że Państwa dane osobbowe przekazane w opisany powyżej sposób  będą chronione z najwyższą starannością. Dane osobowe, które nam zostały powierzone w trakcie korzystania z Serwisu, będą przetrzymywane w formie umożliwiającej identyfikacje użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane (cele fiskalne lub bezpośrednio wynikające z zakupionych usług).

Państwa prawa wynikające z ustawy RODO

Państwa dane osobowe przekazane w toku korzystania z Serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej . Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • możliwość ich poprawiania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym czasie,
 • prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na Twój wniosek z naszych rejestrów firmowych zostaną usunięte wszystkie Twoje dane osobowe.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie


W przypadku chęci wglądu do pełnego wymiaru Przechowywanych danych osobwych, ich edycji, przenosin, bezwzględnego ich usunięcia lub anonimizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który jest do Państwa dyspozycji pod adresem email: sklep@craftroom.pl lub numerem telefonu +48 22 870 57 15.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym lub prawa do edycji danych osobowych gwarantujemy, że jako administrator danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych i usuniemy dane lub je zmodyfikujemy. Dotyczyć to będzie tych danych co do których nie istnienieje przepis prawa, który nakazuje nam przetwarzanie danych osobowych (np. do celów podatkowych) lub co do których nie istnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obustronnej obrony roszczeń.

W przypadku wykonania prawa do wglądu do danych osobowych oraz ich przenosin przygotujemy Państwu pełne zestawienie zgromadzonych danych w formie pliku TXT (wgląd do zgromadzonych danych) oraz pliku .CSV (transfer danych) który umożliwia swobodny transfer między różnymi systemami teleinfomatycznymi.

Bezpieczeństwo i poufność

W przypadku zaobserwowania ataku, wycieku lub niezgodnego z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych masz możliwość zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego Serwisu bądź do odpowiedniego organu do tego wyznaczonego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
www.giodo.gov.pl

Regulamin sklepu CRAFTROOM


1.Właścicielem sklepu internetowego Craftroom.pl jest firma:

Transol Jolanta Olkowska
ul.Chrzanowskiego 8 B
04-392 Warszawa
NIP: 113-108-15-02
Regon: 015264983
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st.Warszawa, z dnia 24.10.2015r.
Tel: 602-269-607 lub /22/ 870-57-15
e-mail: sklep@craftroom.pl
nr.konta bankowego: 17 1050 1025 1000 0092 2348 0105

2.Zakupy w naszym sklepie internetowym Craftroom.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.Kupujący składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia. W przypadku wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

4.Rejestracja w naszym sklepie nie jest konieczna. Rejestracja daje możliwość wglądu do historii zamówień oraz swoich danych wysyłkowych.

5.Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na użycie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Nie będą one udostępniane osobą trzecim.Każdy zarejestrowany Użytkownik może zmieniać lub usunąć swoje dane.

6.Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą realizowane w najbliższym dniu pracy.

7.Zamówienia nie opłacone w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia(liczy się data złożenia zamówienia oraz data zaksięgowania kwoty na koncie) będą anulowane.

8.Sklep wystawia faktury VAT,po wpisaniu danych do jej wystawienia w formularzu zamówienia .

9.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży jak i cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia (nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji).

10.Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

11.Oferta sklepu Craftroom.pl ważna jest na terenie całej Polski. Klienci zagraniczni mogą dokonywać zakupów jedynie po uprzednim kontakcie mailowycm lub telefonicznym ze Sprzedającym.


Wysyłka i zwroty


12. Zamówione towary wysyłane są pod wskazany w zamówieniu adres. Po wpłynięciu na konto sklepu należnej kwoty (nr.konta:17 1050 1025 1000 0092 2348 0105), która jest określona w trakcie składania zamówienia.Czas trwania realizacji zamówienia za pośrednictwem KURIERA wynosi od1-2 dni roboczych od otrzymania należności na konto,natomiast wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej do 7 dni.

13.Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.Koszty przesyłki przesyłki ustalone na podstawie obowiązującej taryfy Poczty Polskiej oraz Kuriera ponosi klient.Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie, w zależności od gabarytu i wagi zakupionego towaru, które naliczane są przy składaniu zamówienia.Kosz ten podany jest w cenie brutto i zawiera 23% podatek VAT.Czas dostawy przesyłki to 1-3 dni roboczych w zależności od wybranej prze Klienta formy przesyłki.Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego powinien niezwłocznie z nim sie skontaktować.

14.Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowość, zgubienie lub zniszczenie przesyłek przez Pocztę Polską

15. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym:Warszawa ul.Groszowicka 17 w godz.pracy sklepu
W tym celu Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia Klienta mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru.

16.W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

17.Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail.Zgłaszając reklamacje należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr.zamówienia, nr.fakrury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.Wadliwy towar zostanie wymieniony na inny,pełnowartościowy,jeśli nie będzie to możliwe z powodu chwilowego braku na magazynie sklep zaproponuje inny produkt lub zwrot pieniędzy.

18.Zwrot zakupionego towaru możliwy jest w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że nie został uszkodzony w żaden sposób i nie był używany.O decyzji zwrotu Kupujący jest zobowiązany poinformować sklep Craftroom.pl mailowo przed wysłaniem przesyłki.Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą VAT oraz oświadczeniem od odstąpieniu od umowy (moment złożenia zamówienia na stronie sklepu Craftroom.pl jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, tj.właścicielem sklepu a Kupującym), na adres podany przez Sprzedającego.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego w ciągu 7 dni roboczych.Kupujący odsyła towar na własny koszt.Koszt wysyłki nie podlega zwrotowi.

19.Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.W takim przypadku przesyłka ponownie trafia do nadawcy (Kupującego) na jego koszt.

20.Zwrot paczki do nadawcy następuje w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze przesyłki (dwa tyg.od pierwszego awiza) lub błędnego podania adresu przez Kupującego w formularzu zamówienia.Koszt zwrotu do nadawcy i ponownego nadania zamówienia ponosi Kupujący.


ZAWSZE PAMIĘTAJ:


1.Jeśli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie, przed każdym odejściem od komputera lub opuszczeniem naszej witryny WYLOGUJ się (opcja "Wyloguj")
2.Nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta – uchroni Cię to przed wykorzystaniem przez osoby trzecie, informacji na Twój temat.
3.Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o podanie loginu lub hasła.